aktualita arrow bulb calendar comment comment_forum dummy facebook galerie hamburger lock more plus pricetag rss search sidebartoggle time gplus rozhovor test twitter linkedin video warning

Musí vás vzít zubař?

Autor: Isifa.cz

Zubař „na pojišťovnu“ je dlouhodobě, zejména v některých oblastech, nedostatkové zboží. Pokud takového najdete, může vás přesto odmítnout. Co pak?

Jaká pravidla platí pro přijetí pacienta do péče zubního lékaře, jakou roli hraje zdravotní pojišťovna a co dělat, když nemůžete žádného zubaře sehnat, vysvětluje Tom Philipp, náměstek pro zdravotní pojištění ministerstva zdravotnictví.

Musí brát každý český zubař české pacienty?

Pacient má právo na volbu poskytovatele, kterou mu dává zákon. Pro plánovanou péči si pacient poskytovatele vybírá ze smluvní sítě své zdravotní pojišťovny. Zubař se ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou zavazuje, že bude ošetřovat pojištěnce této zdravotní pojišťovny. Pokud má zubař smlouvu s českou zdravotní pojišťovnou a přitom neošetřuje její pojištěnce, může jít o porušení podmínek této smlouvy.

Kdy může zubní lékař pacienta odmítnout?

Poskytovatel může odmítnout ošetřit pacienta jen z důvodů vymezených zákonem. Konkrétně tyto důvody uvádí § 48 zákona o zdravotních službách, podle nějž poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým.

Dále pokud není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Co hrozí lékaři, pokud pacienta odmítne neoprávněně?

Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje poskytovatel. Poskytovatel o odmítnutí přijetí vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

V případě neodůvodněného odmítnutí pacienta hrozí lékaři sankce do výše 300 tisíc Kč dle § 117 zákona o zdravotních službách.

Co v případě odmítnutí mohu jako pacient dělat? Kde hledat zubaře?

Pacient, který nemá svého zubaře, se může obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu. Ta je ze zákona povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
náměstek pro zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR
a lékař pro léčebnou péči v Thomayerově nemocnici 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz

Měšec.cz: Kvalitní pojištění na cesty? U nás ho najdete.

Kvalitní pojištění na cesty? U nás ho najdete.

Vitalia.cz: Přechod u žen: musíme tam všechny

Přechod u žen: musíme tam všechny

Vitalia.cz: Demence není hloupnutí, ale nemoc

Demence není hloupnutí, ale nemoc

DigiZone.cz: FTV Prima: je tu ovzduší autocenzury

FTV Prima: je tu ovzduší autocenzury

Měšec.cz: Sleva na dítě a manželku pro OSVČ je zpět. Ale..

Sleva na dítě a manželku pro OSVČ je zpět. Ale..

Vitalia.cz: Takhle se „uklízí “ v restauracích

Takhle se „uklízí “ v restauracích

Podnikatel.cz: Daň z nemovitostí bez složenky a mailem

Daň z nemovitostí bez složenky a mailem

DigiZone.cz: ČT uvede další řadu portrétů GEN

ČT uvede další řadu portrétů GEN

Měšec.cz: Změny roku 2017 v kostce

Změny roku 2017 v kostce

DigiZone.cz: ČT se ohradila proti obvinění o Clintonové

ČT se ohradila proti obvinění o Clintonové

Vitalia.cz: Nejhorší potraviny roku 2016

Nejhorší potraviny roku 2016

Měšec.cz: Na návštěvě v ČSOB

Na návštěvě v ČSOB

Vitalia.cz: Klimakterium: má smysl ho léčit?

Klimakterium: má smysl ho léčit?

Podnikatel.cz: OSVČ s paušály vrátí zvýhodnění na dítě

OSVČ s paušály vrátí zvýhodnění na dítě

Vitalia.cz: Horké nealko mojito a další nápoje na zahřátí

Horké nealko mojito a další nápoje na zahřátí

Podnikatel.cz: Rohlik.cz nabízí nově hotovky. Podívejte se

Rohlik.cz nabízí nově hotovky. Podívejte se

Podnikatel.cz: 13 rad na obranu před vychytralými zákazníky

13 rad na obranu před vychytralými zákazníky

Podnikatel.cz: EET měla už více než 10krát výpadek

EET měla už více než 10krát výpadek

Vitalia.cz: 13 lidových receptů proti nachlazení z celého světa

13 lidových receptů proti nachlazení z celého světa

Lupa.cz: Digitální Česko? Jen řeči a skutek utek

Digitální Česko? Jen řeči a skutek utek